Komunikat Zarządu Klubu

W związku z podjęciem przez Zarząd Klubu uchwały o przyznaniu zawodnikom Szkoły Futbolu stypendiów sportowych na okres od dnia 12 kwietnia do dnia 31 maja, prosimy Rodziców o przybycie na pierwsze treningi po ich wznowieniu (o terminach poinformują Trenerzy).

Wykonując obowiązek wynikający ze Statutu Klubu informujemy, że Zarząd podjął uchwałę na podstawie par 57 ust. 5 Statutu, w związku z par. 59 Satutu, w rozumieniu art. 5 ustawy o sporcie.

Niezbędne jest wypełnienie dokumentu, który można pobrać poniżej:

DOKUMENT DO POBRANIA -KLIKNIJ!!!!

Wypełnić należy rubrykę z imieniem i nazwiskiem dziecka, a następnie podać w tej samej linii PESEL dziecka (np. Jan Nowak, PESEL: 00000000000).

Niezbędne jest także złożenie podpisu w miejscu „Przyjąłem do wiadomości”.

Dostarczenie prawidłowo wypełnionych dokumentów jest warunkiem udziału w treningach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *