Oświadczenie na temat ochrony danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Futbolu Leszek Balcerek, z siedzibą w Luboniu (62 – 030),  przy al. Jana Pawła II 18/18.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi:

 1. Przedstawicielem Administratora jest Leszek Balcerek.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 3. realizacji usługi i zawartej umowy,
 4. ubezpieczenia uczestnika,
 5. zamówienia towaru, transportu, wykonania innych usług niezbędnych dla prawidłowego wykonania usługi przez Administratora,
 6. realizacji przez Administratora obowiązków podatkowo-rachunkowych,
 7. na podstawie osobnej zgody Klienta przesyłania materiałów promocyjnych,
 8. prowadzenia przez Administratora dokumentacji pracowniczej i realizacji w tym zakresie obowiązków wymaganych przepisami prawa.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów odrębnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od daty wypowiedzenia umowy (wykonania usługi) bądź przez okres lat 5, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz rachunkowości. Dane osobowe współpracowników i pracowników Administratora są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne w celu realizacji zlecenia, w tym zawarcia umowy.
 12. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością wykonania usługi (dostawy towaru) lub w przypadku pracowników i współpracowników – brakiem możliwości zawarcia umowy.
 13. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach realizacji usługi innym odbiorcom, w tym: biuru rachunkowemu, ubezpieczycielom, innym podmiotom kooperującym, firmom transportowym, firmom logistycznym, poczcie i innym podmiotom kooperującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 14. Dane przekazywane są przez administratora wyłącznie w celu realizacji usługi oraz z uwagi na konieczność prowadzania zgodnej z przepisami prawa prawidłowej dokumentacji.
 15. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych o ile będzie to możliwe przy wykorzystaniu dostępnych Administratorowi środków technicznych.
 16. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. W przypadku złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres:  Szkoła Futbolu Leszek Balcerek, z siedzibą w Luboniu (62 – 030),  przy al. Jana Pawła II 18/18.
 18. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 19. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 20. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Administratora www.sflubon.pl oraz wywieszona w siedzibie Administratora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *